Rahvusvahelistel noorte tiitlivõistlustel Eestit esindavate võistkondade määramine rannavõrkpallis

  1. Noorte rannavõrkpalli koondised komplekteerib vastava vanuse rannakoondise treener. Koondisesse kuulumine on eelduseks, et sportlane või paar saaks esindada Eestit rahvusvahelistel võistlustel. Konkreetse paari või paarid määrab vastava vanuse rannakoondise treener tehes valimi eelkõige rannakoondistesse kuuluvate paaride seast. Parima tulemuse saavutamiseks võib treener valimit ka laiendada tehes valiku rannakoondistesse mittekuuluvate paaride seast.
  2. Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel Eestit esindava paari määramiseks võib treener kasutada erinevaid meetodeid:

2.1.  Rahvusvahelistele tiitlivõistlustele sõitev paar määratakse treeneri eksperthinnangul. Treener on sportlastega treening- ja võistlusprotsessis koos ning oskab kõige täpsemalt hinnata sportlaste võimekust, tervislikku seisundit, pingetaluvust jms.

2.2.  Võrdsete võistkondade puhul võib treener tiitlivõistlustele sõitva paari määramiseks kasutada katsevõistlusi. Sel juhul teavitab treener katsevõistluste süsteemist sportlasi piisava varuga.

2.2.1.     Juhul kui võistlused on rannahooaja (suve) teises pooles, saab võrdväärseid paare hinnata Eestis peetud noorte või täiskasvanute turniiridel saavutatud tulemuste alusel. Sellise hindamise juures tuleb arvestada juhuslikkuse/õnne faktorit, seega peab minimaalselt arvesse võtma vähemalt kolme võistlust.

2.2.2.     Juhul kui võistlused on rannahooaja (suve) esimeses pooles, saab võrdväärsete paaride hindamiseks kasutada paaridevahelist turniiri (kolm või enam võistkonda) või omavahelist mängu (kaks võistkonda). Turniirisüsteemi kasutamisel (kolm või enam võistkonda) arvestatakse esmalt mänguvõite, võrdse võitude arvu korral omavahelistes mängudes saadud punktide suhet. Mõlema kriteeriumi võrdsuse korral läheb turniir kordamisele. Omavahelise mängu puhul esindab Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel mängu võitja. Sellise hindamise juures tuleb arvestada sportlaste tervislikku seisundit ning haiguse/vigastuse korral peab olema valmidus korraldada katsevõistlus mõnel hilisemal ajal.

2.3.  Juhul kui võistlustele on võimalik Eestit esindama saata rohkem kui üks paar, on teise paari määramiseks treeneril erinevad võimalused.

2.3.1.     Rahvusvahelistele tiitlivõistlustele sõitev teine paar määratakse treeneri eksperthinnangul. Treener võib paari valida enda koondisest või koostöös nooremate vanustega lähetada kogemuste saamiseks võistlustele teise paarina perspektiivikas paar nooremate koondisest.

2.3.2.     Võrdsete paaride olemasolu korral võib kasutada eelpool toodud katsevõistlusi (vt punkt 2.2.1 ja 2.2.2).

  1. Treener kinnitab rahvusvahelistele võistlustele Eestit esindama sõitva(te) paari(de) väljaselgitamise protseduuri Rannatoimkonnas ja teavitab sportlasi/lapsevanemaid. Kui mingil põhjusel tekib vajadus väljaselgitamise protseduuri muuta, saab treener seda teha vaid Rannatoimkonna loal.
Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: