Reeglid

1. Oma Ehitaja projekti “Võrguplatsid korda!” (edaspidi Projekt) korraldajaks on Eesti Võrkpalli Liit (edaspidi EVF).

Projekti läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates tingimustes.

Projekti taotluste esitamine ja edukate taotluste valik toimub ajavahemikus 27.03. kuni 21.04.2023.

2. Konkursi raames eraldatakse 10 välivõrkpalliväljaku komplekti (edasipidi varustus), mis sisaldab:

Võrkpalli postid (metallist, 2 tk);

Võrkpalli võrk (9m, 1tk);

Võrkpalli piirid (9x18m, 1tk);

Võrkpall (1tk).

3. Projektis osalemiseks taotluse esitaja kinnitab, et tal on soov ja võimekus rajada või renoveerida taotluses esitatud võrkpalliväljak. EVF-il ja/või Oma Ehitajal puudub kohustus osaleda väljaku ehitamises või renoveerimises.

Projektis osalejal peab olema valmisolek väljaku rajamiseks ning jooksvaks hooldamiseks ka peale väljaku rajamist.

4. Projektis osalevate taotluste hindamiseks moodustab EVF žürii.

Žürii valib välja 6 väljakut, mis avaldatakse 28.04.2023 portaalis Volley.ee ja EVF-i sotsiaalmeedia kanalites.

Võitjatega võetakse ühendust taotluses esitatud kontakti kaudu e-posti või telefoni teel 10 päeva jooksul.

Lisaks valib žürii rahvahääletusse 10 konkureerivat kandidatuuri, mis avaldatakse 28.04.2023 portaalis Volley.ee ja EVF-i sotsiaalmeedia kanalites.

Rahvahääletus toimub alates 24.04-05.05.2023 Postimehe veebiportaalis.

Võitjaks osutuvad 4 enim hääli saanud kandidaati. 4 võitjat avalikustatakse 07.05.2023 portaalis volley.ee ja EVF-i sotsiaalmeedia kanalites.

Kui rahvahääletuse tulemust ei õnnestu tehnilistel põhjustel välja selgitada, siis selguvad võitjad EVF määratud žürii hääletuse tulemusena.

5. Eelistatud on taotlused, milles sisaldub video- ja/või pildimaterjal võrkpalliväljaku hetke seisukorrast.

Valituks osutunutel on kohustus jäädvustada ning edastada EVF-ile foto- ja/või videomaterjali väljaku valmimisest ja juba valmis väljakust.

6. EVFil on õigus kasutada ja levitada projekti raames saadetud video-, foto- jm. materjale.

7. Auhinda rahaliselt välja ei maksta. EVFil on ühepoolne õigus projekt lõpetada ning varustust mitte välja anda või varustus tagasi nõuda juhul kui taotluse esitaja on:

  • esitanud valeandmeid
  • puudub suutlikkus väljakut rajada
  • puudub suutlikkus väljakut hallata
  • on muul viisil rikkunud käesolevaid reegleid

8. Projektis ei või osaleda projekti läbiviimisega seotud ettevõtete töötajad.

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: