Juhend 2022_2023

VÕRKPALLI PALLILAHING
Osalejad: 1.-3. klassi poisid ja tüdrukud. Võistkonnas kuni 9 mängijat, 1 õpetaja.

I etapp – november – jaanuar
Maakondade/linnade turniirid. Selgitatakse 15 maakonna ja 5 linna ( Tallinn, Tartu, Narva, Kohtla-Järve, Pärnu) paremad koolide võistkonnad. Etapi viib läbi EVF ja kohalik koolispordiorganisatsioon. Kohalik korraldaja tagab võistluspaigad, kohtunikud ja sekretariaadi. Võistlustulemused edastatakse EVF sekretariaati ( E-post – laura@volley.ee ; faks – 6 031551) hiljemalt 5 päeva pärast võistlust.

II etapp – veebruar Finaalturniir.
Osalevad I etapi 2 paremat poiste ja 2 paremat tüdrukute võistkonda – kokku 40 poiste ja 40 tüdrukute võistkonda.

Võistlussüsteem kinnitatakse pärast finaalvõistlusele pääsenud võistkondade registreerumist – garantiikirjade esitamist. Etapp viiakse läbi EVF ja kohaliku korraldaja koostöös. Kulud kantakse EVF ja kohaliku korraldaja kokkuleppe alusel.

Võistlusmäärused:

 • Mängu alustamine: kaks palli (kummalgi võistkonnal üks) pannakse mängu peale kohtuniku vilet ründejoone tagant ülaltsööduga.
 • Ründejoon on 3 m kaugusel.
 • Mängitakse MIKASA School SV-3 palliga.
 • Eesmärk toimetada pall võrkpalli ülevaltsöödu (kahe käega) abil üle võrgu vastaste poolele nii, et see maanduks vastase väljakupoolele ning takistada palli maandumist oma väljakupoolele.
 • Punkti saab, kui üle võrgu söödetud pall kukub vastase väljaku poolele maha enne kui mängija seda püüda jõuab, kui vastane söödab „välja“ või võrku.
 • Palli sihilik hoidmine keelatud (eelneb hoiatus, järgneb punkt vastasele).
 • Liikumine väljakul on vaba. Mängijad võivad liikuda väljakul nii palliga kui pallita. Omavahel söötmine/palli andmine on keelatud.
 • Palli võib üle võrgu sööta ainult võrkpalli väljakult.
 • Geim 15 punktini 3-st parem. Olenevalt võistkondade arvust on kohalikul korraldajal õigus muuta võistluste süsteemi.
 • Võrgu kõrgus 2 meetrit.
 • Mänguplats on täismõõtmetega võrkpalli väljak (9x18m).
 • Väljakul korraga 6 mängijat, vahetada võib jooksvalt.

Paremuse selgitamine turniiril toimub alljärgnevalt: kahe võistkonna võrdse punktide arvu korral määrab paremuse omavaheline mäng, kolme ja enama võistkonna puhul otsustab paremusjärjestuse suurem võitude arv antud võistkondade omavahelistes kohtumistes, selle võrdsuse korral otsustab omavahelistes kohtumistes saavutatud geimide, nende võrdsuse korral geimipunktide suhe.

Registreerimine:
Pallilahingusse registreerimiseks tuleb võistkonna juhendajal/õpetajal teatada osavõtust osavõtust I etapis kohalikule korraldajale ja II etapis projektijuhile meilitsi laura@volley.ee. Võistkondade nimeline registreerimine toimub võistluspäeval. Täiendav info telefonil Laura Milk 5231971, e-post – laura@volley.ee

Autasustamine:
Maakondliku/Linna etapi 3 paremat autasustatakse diplomite ja medalitega.
Finaalturniiri kolme paremat tütarlaste ja poiste võistkonda autasustatakse diplomi ja karikaga, võistkonna liikmeid diplomi, medali ja eriauhindadega.

Üldeeskirjad:
Võistluste korraldamise eest vastutab Eesti Võrkpalli Liit koostöös kohaliku koolispordiorganisatsiooniga.
Korraldajatel on õigus teha muudatusi võistluse süsteemis. Kohtunikud määratakse kohaliku korraldaja poolt.

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: