Avalik konkurss

Konkursiteade

Eesti Võrkpalli Liit (EVF) kuulutab välja avaliku konkursi stipendiumide taotlemiseks ja määramiseks spordikoolituse alaseks ja sportlikuks tegevuseks võrkpalli arendamisel.

Stipendiumi määramise tingimused on:

– sportlastel – spordialased võimed ja oskused klubikoondise ja/või täiskasvanute koondise tasemel;

– treeneritel – spordialased teadmised ja oskused võrkpalli juhendamisel ja/või arendamisel;

– spordikohtunikel – EVF litsentsi omamine ning oskused üleriigilisel tasemel;

– ühiskondlikel aktivistidel – soov ja valmidus võrkpallialaseks enesetäiendamiseks eesmärkidel ja projektides, mis ühtivad EVF arengukava ja tegevuskavadega.

Stipendiume määrab EVF juhatus sooviavalduste alusel.

Avaldused tuleb esitada EVF sekretariaati aadressile evf@evf.ee elektrooniliselt ning lisada:

– senine haridustee ja töökogemus valdkonnas, tulemused;

– põhjendus stipendiumi saamiseks, sh stipendiumi kasutamise eesmärk.

Täiendav info EVF sekretariaadist tel 6031 550 või evf@evf.ee.

Stipendiumi maksustamine

Stipendiumi maksustamise küsimused on leitavad tulumaksuseaduses § 19. Üldjuhul on stipendium maksustatav tulumaksuga, mille maksumäär alates 2015. aastast on 20%.

Kõik maksuvabastuse alused on sätestatud tulumaksuseaduses.

Taotlusblankett (pdf)

Taotlusblankett (doc)

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: