Audentese mängijate osalemise kord

Audentese Spordikooli riigitellimuse kohtadel õppivate noorvõrkpallurite Eesti Võrkpalli Liidu võistlustel osalemise kord 

I Üldsätted
1. Audentese Spordikooli riigitellimuse kohtadele komplekteeritakse talendikaid noorvõrkpallureid eesmärgiga valmistada ette noorte, juunioride ja täiskasvanute rahvuskooniste liikmeid edukaks esinemiseks rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, sh olümpiamängudel.
2. Noorvõrkpallurid, kes on asunud õppima Audentese SK riigitellimuse kohtadele (edaspidi – Võrkpallurid), säilitavad oma liikmelisuse kodukoha spordikoolis või -klubis kogu Audentese Spordikoolis õppimise aja jooksul.
3. Võrkpallurid, säilitavad oma kuuluvuse koduvõistkonda (spordiklubi, spordikool, üldhariduskool) kogu õppeaja jooksul.
4. Peale Audentese SK lõpetamist on Võrkpallur vaba jätkama lepingut koduklubiga või sõlmimaks lepingut uue klubiga osalemiseks Meistriliigas. Uue lepingu sõlmimise puhul on vastaval Meistriliiga klubil seejuures kohustus tasuda Võrkpalluri eest kasvatajaraha tema koduklubile/koolile (st kohast, kust ta asus Audentese SK-sse õppima) EVF-i poolt kehtestatud määrades ja korras.

II EVF noortevõistlustest osavõtmine
5. Võrkpallur osaleb EVF noortevõistlustel koduvõistkonna eest.
6. Juhul kui Võrkpalluri koduvõistkond ei osale EVF noortevõistlustel, võib ta oma kirjaliku avalduse alusel ja Eesti Võrkpallitreenerite Kogu (EVTK) juhatuse otsusel vahetada üheks hooajaks võistkonda või koduklubi (-spordikooli), kusjuures igaks hooajaks esitataval avaldusel peab olema mõlema võistkonna (spordiklubi või -kooli) volitatud esindaja kirjalik nõusolek.

III EVF täiskasvanute võistlustest osavõtmine
7. Võrkpalluritest moodustatavate Audentese SK võistkondade osalemine EVF täiskasvanute meistrivõistlustel ja karikavõistlustel otsustatakse Audentese SK ja Eesti Võrkpalli Liidu koostöös, arvestades võistkondadele seatud eesmärke, nimetatud võistkondade eelmise hooaja saavutusi ja muid olulisi asjaolusid.
8. Võrkpalluritest moodustatava Audentese SK võistkonnal farmklubi lepingu sõlmimise (EVF Tegevusjuhend p. 4) lubamise otsustab EVTK ettepanekul EVF juhatus.
9. Võrkpalluri koduklubi/-võistkonna taotluse, mängimiseks koduklubi eest Meistriliigas farmvõistlejana, vaatab läbi ja otsustab igal üksikjuhul EVTK ettepanekut arvestades EVF juhatus.

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: