Sporditehniline toimkond

Sporditehnilise toimkonna liikmed
Kinnitatud EVF juhatuse 22.10.2021 otsusega

1. Mati Kuusk (50 64920)
2. Anu Karavajeva (52 93426)
3. Ats Horn (5169715)
4. Mari-Liis Graumann (53409553)


SPORDITEHNILINE TOIMKOND

1. Sporditehnilisse toimkonda (STT) kuuluvad:

1) võrkpallikohtunike esindaja;
2) treenerite esindaja;
3) EVF juhatuse esindaja;
4) tegevvõrkpallurite esindaja.

2. Toimkonna koosseis nimetatakse EVF juhatuse poolt EVF juhatuse volituste ajaks. Toimkond valib esimehe, kes korraldab toimkonna tööd.

3. Toimkonna tegevusvaldkonnad:

1) protestide lahendamine;
2) EVF liikmete karistamine;
3) võistkondade võistlus- ja registreerimisdokumentide kontroll ja kinnitamine;
4) EVF tiitlivõistluste juhendite kontroll;
5) EVF tiitlivõistluste võistluspaikade nõuetele (normidele) vastavuse kontroll.

4. Toimkond võtab otsustamisel aluseks EVF põhikirja, tegevusjuhendi ja kehtivad võistlusmäärused ning konkreetsed võistluste juhendid

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: