Sporditehniline toimkond

Sporditehnilise toimkonna liikmed

1. Enn Rei – esimees (6 059 001, AS Viimsi Haigla direktor)

2. Anu Karavajeva (52 93426)

3. Mati Kuusk (50 64920)

SPORDITEHNILINE TOIMKOND

1. Sporditehnilisse toimkonda (STT) kuuluvad:

1) võrkpallikohtunike esindaja;
2) treenerite esindaja;
3) EVF juhatuse esindaja;
4) tegevvõrkpallurite esindaja.

2. Toimkonna koosseis nimetatakse EVF juhatuse poolt EVF juhatuse volituste ajaks. Toimkond valib esimehe, kes korraldab toimkonna tööd.

3. Toimkonna tegevusvaldkonnad:

1) protestide lahendamine;
2) EVF liikmete karistamine;
3) klubivahetus liigades;
4) EVF tiitlivõistluste juhendite kontroll ja esitamine juhatusele;
5) EVF tiitlivõistluste võistluspaikade nõuetele (normidele) vastavuse kontroll.

4. Toimkond võtab otsustamisel aluseks EVF põhikirja, tegevusjuhendi ja kehtivad võistlusmäärused ning konkreetsed võistluste juhendid

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: