Juhend

VÕRKPALLI KOOLILIIGA FESTIVAL RAHVALIIGA **VÕISTKONDADELE
Kooliliiga festival toimub eraldiseisva võistlusena rahvaliiga võistkondadele. NB! Võistlusest ei või osa võtta EVFi noormängija litsentsi omavad mängijad.

Osalejad: 7.-9. kl poisid ja tüdrukud. Võistkonna suurus: 9 mängijat, 1 õpetaja.
Aeg: 3. mai 2023
Süsteem: Korraldajal jääb õigus korraldada eelvõistlus juhul kui võistlusest osavõtjaid on rohkem kui finaalturniiri süsteem võimaldab. Juhul kui on vaja eelvõistlust, siis need toimuvad märtsi-aprilli kuu jooksul.
Võistlussüsteem kinnitatakse pärast võistkondade registreerumist.  Etapp viiakse läbi EKSL, EVF ja kohaliku korraldaja koostöös. Kulud kantakse EVF ja EKSL ühise kokkuleppe alusel.  Kohtunikuks saab olla EVF litsentsiga võrkpallikohtunik, EVF treenerite registris olev treener või litsentseeritud mängija alates U-20 vanuseklassist.
Erisused võistlusmäärustes:
– kasutada ei tohi hüppelt pallingut;
– võrgu kõrgus on poistele 235 cm, tüdrukutele 220 cm;

Registreerimine:
Kooliliiga festivalile registreerimiseks tuleb teatada hiljemalt 24. aprilliks Kooliliiga projektijuhile meilitsi laura@volley.ee.
Võistkondade nimeline registreerimine toimub võistluspäeval. Täiendav info telefonil projektijuht Laura Milk 523 1971, e-post – laura@volley.ee

Autasustamine:
Eelvõistluse korral eraldi autasustamist ei toimu.
Finaalturniiri kolme paremat tütarlaste ja poiste võistkonda autasustatakse diplomi ja karikaga, võistkonna liikmeid diplomi, medali ja eriauhindadega.

Vaidluste lahendamine:
Protestid lahendab I etapil kohalik kohtunike kogu, II etapil EVF. Protestid EVF-le tuleb esitada 3 päeva jooksul kirjalikult EVF Sporditehnilise Toimkonna (STT) aadressil. Protesti esitamisega koos tuleb tasuda protestilõiv 15.- eurot Eesti Võrkpalli Liidu arveldusarvele EE072200221002100266.

 

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: