Juhend 2022_2023

Kooliliiga toimib maakondades/linnades tegutsevate koolispordi ühenduste, EKSL ja Eesti Võrkpalli Liidu (EVF) ühisprojektina võrkpalli arendamiseks põhikooli tasandil. Võistkonda võivad kuuluda ka EVFi noorvõrkpalluri litsentsi omavad võrkpallurid.

Osalejad: 7.-9. kl poisid ja tüdrukud. Võistkonna suurus: 9 mängijat, 1 õpetaja.

Aeg:
I etapp – november-veebruar- maakondades, linnades
II etapp – märts- regionaalsed finaalturniirid
III etapp – aprill-  finaalturniir

Süsteem:
I etapp – maakondade/linnade turniirid. Selgitatakse 15 maakonna ja 5 linna (Tallinn, Tartu, Narva, Kohtla-Järve, Pärnu) paremad koolide võistkonnad. Etapi viib läbi EVF ja EKSL koordineerimisel kohalik koolispordiorganisatsioon. Võistlussüsteem otsustatakse peale võistkondade registreerumist. Võistlusi võib läbi viia maakonna/linna tiitlivõistluse raames, kui täidetakse käesolevat juhendit. Kohalik korraldaja tagab võistluspaigad, kohtunikud ja sekretariaadi. Osavõtumaksu ei kohaldata. Võistlustulemused edastatakse EVF sekretariaati      (E-post – laura@volley.ee ; faks – 6 031551) hiljemalt 5 päeva pärast võistlust.

II etapp – Regionaalsed finaalturniirid.
– Põhja regioon – Tallinn, Harjumaa, Raplamaa, Läänemaa, Hiiumaa
– Ida regioon – Järvamaa, Jõgevamaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Narva
– Lõuna regioon – Tartumaa, Tartu, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa
– Lääne regioon – Viljandimaa, Pärnumaa, Pärnu, Saaremaa
Osalevad I etapi võitjad võistkonnad.
Võistluse aeg, koht ja süsteem määratakse EVF ja kohaliku korraldaja koostöös. Regionaalse finaali aeg ja koht määratakse EVF ja korraldaja koostöös.

III etapp – finaalturniir
Osalevad regionaalsete finaalide 2 paremat poiste ja tüdrukute võistkonda.
Võistlussüsteem kinnitatakse pärast finaalvõistlusele pääsenud võistkondade registreerumist – garantiikirjade esitamist. Etapp viiakse läbi EKSL, EVF ja kohaliku korraldaja koostöös. Kulud kantakse EVF ja EKSL ühise kokkuleppe alusel. Kohtunikuks saab olla EVF litsentsiga võrkpallikohtunik, EVF treenerite registris olev treener või litsentseeritud mängija alates U-20 vanuseklassist.

Turniiri paremusjärjestuse võrdselt punkte kogunud võistkondade määramisel arvestatakse:

kahe võistkonna puhul omavahelist mängu, kolme ja enama võistkonna puhul omavaheliste mängude võite, nende võrdsuste korral geimide ja vajadusel ka geimipunktide suhet.
Erisused võistlusmäärustes:
– kasutada ei tohi hüppelt pallingut;
– võrgu kõrgus on poistele 235 cm, tüdrukutele 220 cm;
– sõltuvalt võistkondade suurest arvust võib turniiridel mänge läbi viia kahe geimivõiduni.

Registreerimine:
Kooliliigasse registreerimiseks tuleb teatada osavõtusoov I ja II etapis kohalikule korraldajale ja III etapis Kooliliiga projektijuhile meilitsi laura@volley.ee. Võistkondade nimeline registreerimine toimub
võistluspäeval. Täiendav info telefonil projektijuht Laura Rogenbaum 5231971, e-post – laura@volley.ee

Autasustamine:
Maakondliku ja regionaalse etapi 3 paremat autasustatakse diplomite ja medalitega.
Finaalturniiri kolme paremat tütarlaste ja poiste võistkonda autasustatakse diplomi ja karikaga, võistkonna liikmeid diplomi, medali ja eriauhindadega.

Vaidluste lahendamine:
Protestid lahendab I etapil kohalik kohtunikekogu, II etapil EVF. Protestid EVF-le tuleb esitada 3 päeva jooksul kirjalikult EVF Sporditehnilise Toimkonna (STT) aadressil. Protesti esitamisega koos tuleb tasuda protestilõiv 15.- eurot Eesti Võrkpalli Liidu arveldusarvele EE072200221002100266.

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: