Juhend 2023/2024

VÕRKPALLI KOOLILIIGA

Kooliliiga toimib maakondades/linnades tegutsevate koolispordi ühenduste, EKSL ja Eesti Võrkpalli Liidu (EVF) ühisprojektina võrkpalli arendamiseks põhikooli tasandil. Võistkonda võivad kuuluda ka EVF-i noorvõrkpalluri litsentsi omavad võrkpallurid.

Osalejad: 7.-9. kl poisid ja tüdrukud. Võistkonna suurus: 9 mängijat, 1 õpetaja.

Aeg:
I etapp – november-veebruar- maakondades /linnades
II etapp – märts/aprilli esimene nädal- Regionaalsed finaalturniirid
III etapp – aprill- finaalturniir

Süsteem:
I etapp – maakondade/linnade turniirid. Etapil Selgitatakse 15 maakonna ja 3 linna (Tallinn, Tartu, Pärnu) paremad koolide võistkonnad. Alates 2023/2024 hooajast on Ida- Virumaal 2 regiooni Lääs ja Ida (Narva ja Kohtla-Järve eraldi linnade arvestuses enam ei võistle). Etapi viib läbi EVF ja EKSL koordineerimisel kohalik koolispordiorganisatsioon. Võistlussüsteem otsustatakse peale võistkondade registreerumist. Võistlusi võib läbi viia maakonna/linna tiitlivõistluse raames, kui täidetakse käesolevat juhendit. Kohalik korraldaja tagab võistluspaigad, kohtunikud ja sekretariaadi. Osavõtumaksu ei kohaldata. Võistlustulemused edastatakse EVF sekretariaati (E-post – siret.rits@volley.ee) hiljemalt 5 päeva pärast võistlust.

II etapp – Regionaalsed finaalturniirid.
– Põhja regioon – Tallinn, Harjumaa, Raplamaa, Läänemaa, Hiiumaa
– Ida regioon – Järvamaa, Jõgevamaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa (Ida grupp), Ida-Virumaa (Lääne grupp)
– Lõuna regioon – Tartumaa, Tartu, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa
– Lääne regioon – Viljandimaa, Pärnumaa, Pärnu, Saaremaa
Osalevad I etapi võitjad võistkonnad.
Võistluse aeg, koht ja süsteem määratakse EVF ja kohaliku korraldaja koostöös. Regionaalse finaali aeg ja koht määratakse EVF-i ja korraldaja koostöös.

III etapp – Aprill finaalturniir
Osalevad regionaalsete finaalide 2 paremat poiste ja tüdrukute võistkonda.
Võistlussüsteem kinnitatakse pärast finaalvõistlusele pääsenud võistkondade registreerumist – garantiikirjade esitamist. Etapp viiakse läbi EKSL, EVF ja kohaliku korraldaja koostöös. Kulud kantakse EVF ja EKSL ühise kokkuleppe alusel. Kohtunikuks saab olla EVF litsentsiga võrkpallikohtunik, EVF treenerite registris olev treener või litsentseeritud mängija alates U-20 vanuseklassist.

Turniiri paremusjärjestuse võrdselt punkte kogunud võistkondade määramisel arvestatakse: kahe võistkonna puhul omavahelist mängu, kolme ja enama võistkonna puhul omavaheliste mängude võite, nende võrdsuste korral geimide ja vajadusel ka geimipunktide suhet.

Erisused võistlusmäärustes:
– kasutada ei tohi hüppelt pallingut;
– võrgu kõrgus on poistele 235 cm, tüdrukutele 220 cm;
– sõltuvalt võistkondade suurest arvust võib turniiridel mänge läbi viia kahe geimivõiduni.

Registreerimine:
Kooliliigasse registreerimiseks tuleb teatada osavõtusoov I ja II etapis kohalikule korraldajale ja III etapis Kooliliiga projektijuhile meilitsi siret.rits@volley.ee. Võistkondade nimeline registreerimine toimub
võistluspäeval. Täiendav info telefonil projektijuht Siret Rits 56696451, e-post – siret.rits@volley.ee

Autasustamine:
Maakondliku ja regionaalse etapi 3 paremat autasustatakse diplomite ja medalitega.
Finaalturniiri kolme paremat tütarlaste ja poiste võistkonda autasustatakse diplomi ja karikaga, võistkonna liikmeid diplomi, medali ja eriauhindadega.

Vaidluste lahendamine:
Protestid lahendab I etapil kohalik kohtunikekogu, II etapil EVF. Protestid EVF-le tuleb esitada 3 päeva jooksul kirjalikult EVF Sporditehnilise Toimkonna (STT) aadressil. Protesti esitamisega koos tuleb tasuda protestilõiv 20.- eurot Eesti Võrkpalli Liidu arveldusarvele EE072200221002100266.

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: