Naiste Liigade toimkond

Toimkonna liikmed 2023/2024:
Gadi Rohtjärv (esimees) – Eesti Võrkpalli Liit
Raivo Jeenas – Barrus/Võru VK
Andrei Ojamets – TÜ/Bigbank
Sten Esna – Viimsi/Tallinna Ülikool
Janis Sirelpuu – TalTech
Marko Mett – Audentese SG/Noortekoondis
Margit Keerutaja-Must – Viljandi Metall
Raigo Tatrik – Rae Spordikool/VIASTON
Liina Kais – TBD Pharmatech/Kastre
Karl Lilles – Pärnu Spordikool

**********

Toimkonna liikmed 2022/2023:
Gadi Rohtjärv (esimees) – Eesti Võrkpalli Liit
Raivo Jeenas – Barrus/Võru VK
Hendrik Rikand – TÜ/Bigbank
Sten Esna – Viimsi/Tallinna Ülikool
Janis Sirelpuu – TalTech/Tradehouse
Andrei Ojamets – Audentese SG/Noortekoondis

Margit Keerutaja Must – Viljandi Metall

Raigo Tatrik – Rae Spordikool/VIASTON

Jaanika Jakobson – TBD  Pharmatech Tartu

 

******

Toimkonna liikmed 2021/2022:

Gadi Rohtjärv (esimees) – Eesti Võrkpalli Liit
Raivo Jeenas – Barrus/Võru VK
Hendrik Rikand – TÜ/Bigbank
Sten Esna – Tallinna Ülikool/Kikas
Markus Maila – TalTech/Tradehouse
Mihkel Sagar, Andrei Ojamets – Audentese SG/Noortekoondis
Margit Keerutaja – Viljandi Metall
Raigo Tatrik – Rae Spordikool/VIASTON
Jaanika Jakobson – TBD_Biodiscovery Tartu

******

Toimkonna liikmed 2020/2021:
Gadi Rohtjärv (esimees) – Eesti Võrkpalli Liit
Raivo Jeenas – Famila/Võru VK
Hendrik Rikand – TÜ/Bigbank
Sten Esna – Tallinna Ülikool
Marko Mett – Taltech/Tradehouse
Mihkel Sagar, Andrei Ojamets – Audentese SG/Noortekoondis

*****

Toimkonna liikmed 2019/20220:
Laura Rogenbaum (esimees) – Eesti Võrkpalli Liit
Raivo Jeenas – Famila/Võru VK
Hendrik Rikand – Tartu Ülikool
Sten Esna – TLÜ
Marko Mett – TTÜ/Tradehouse
Mihkel Sagar, Peeter Vahtra – Audentese SG/Noortekoondis

*****

Toimkonna liikmed 2015/2016:
Gadi Rohtjärv (esimees) – Eesti Võrkpalli Liit
Raivo Jeenas – Famila/Võru VK
Ingrid Kangur – Kohila VK
Alar Kaljuvee – Tartu Ülikool
Argo Arak – TLÜ
Marko Mett – TTÜ/Tradehouse
Tarvi Pürn, Peeter Vahtra – Audentese SG/Noortekoondis

*****

Toimkonna liikmed 2014/2015:
Gadi Rohtjärv (esimees) – Eesti Võrkpalli Liit
Raivo Jeenas – Famila/Võru VK
Ingrid Kangur – Kohila VK
Andres Toode – TÜ/Eeden
Argo Arak – TLÜ
Tiit Kõiv – TTÜ
Tarvi Pürn, Peeter Vahtra – Audentese SG/Noortekoondis

*****

Toimkonna liikmed 2013/2014:
Gadi Rohtjärv (esimees) – Eesti Võrkpalli Liit
Raivo Jeenas – Famila/Võru VK
Ingrid Kangur – Kohila VK
Andres Toode – TÜ/Eeden
Viljar Sinimeri – TLÜ
Tiit Kõiv – TTÜ
Tarvi Pürn, Peeter Vahtra – Audentese SG/Noortekoondis

*****

Toimkonna liikmed 13.08.2012:
Gadi Rohtjärv (esimees) – Eesti Võrkpalli Liit
Raivo Jeenas – Famila/Võru VK
Margus Keerutaja – Viljandi Metall
Andres Toode – TÜ/Eeden
Viljar Sinimeri – TLÜ
Tiit Kõiv – TTÜ
Tarvi Pürn, Peeter Vahtra – NK/Audentes

*****

Toimkonna liikmed 01.09.2011:
Gadi Rohtjärv (esimees) – Eesti Võrkpalli Liit
Raivo Jeenas – Võru VK/Võru SK
Keete Puri – Viimsi Spa
Margus Keerutaja – Viljandi Metall
Andres Toode – TÜ/Eeden
Evelin Lepa – TLÜ
Andrei Ojamets – Pärnu VK
Tarvi Pürn – NK/Audentes

*****

Toimkonna liikmed 01.09.2009:
Markko Arro (esimees) – Eesti Võrkpalli Liit
Raivo Jeenas – Võru VK/Võru SK
Keete Puri – GMP
Margus Keerutaja – Viljandi Metall
Alar Rikberg – TÜ/Eeden
Evelin Lepa – TLÜ
Andrei Ojamets – Pärnu VK
Tarvi Pürn – NK/Audentes

*****

Toimkonna liikmed 06.08.2008:
Raivo Jeenas (esimees) – Jumek Võru VK
Keete Puri – GNP Olympic
Margus Keerutaja – Viljandi Metall/Näitused
Alar Rikberg – TÜ/Eeden
Anu Karavajeva – TLÜ Cartini
Rein Mõnnakmäe – Pärnu VK
EVF peasekretär – NK/Audentes

*****
Toimkonna liikmed 10.01.2008:
Raivo Jeenas (esimees) – Jumek Võru VK
Mari-Liis Graumann – Viimsi VK Milstrand/EBS
Margus Keerutaja – Viljandi Metall/Näitused
Rein Mõnnakmäe – Pärnu VK
Riina Ernits – TLÜ Cartini
Andres Toode – TÜ/Eeden
Henn Vallimäe – Noortekoondis

*****
Toimkonna koosseis ja tegevusjuhend kinnitatud EVF juhatuse 03.oktoobri 2007 koosolekul

Toimkonna liikmed:
1. Keete Puri – Viimsi VK Milstrand/EBS (Viimsi Võrkpalliklubi)
2. Riina Ernits – TLÜ/Cartini (TPÜ Spordiklubi)
3. Raivo Jeenas – Jumek Võru VK (Võru Võrkpalliklubi)
4. Margus Keerutaja – Viljandi Metall/Näitused (Võrkpalliklubi Viljandi Volle)
5. Andres Toode – TÜ/Eeden (TÜ Akadeemiline Spordiklubi)
6. Rein Mõnnakmäe – Pärnu Võrkpalliklubi
7. Peeter Vahtra – Noortekoondis (Audentese Spordikool)
8. Henn Vallimäe – EVF peasekretär
9. Maili Arro – NIVEA Naiste Meistriliiga projektijuht

Naiste meistriliiga toimkonna
T e g e v u s j u h e n d

1. Eesmärk
Naiste Meistriliiga (edaspidi Liiga) tegevuse eesmärgiks on naiste võrkpalli jätkusuutlikkuse tagamine Eestis, selleks iga-aastaste meistrivõistluste korraldamise kindlustamine, selles osalevate võistkondade ja võrkpallurite (sh rahvusnaiskonna liikmete) meisterlikkuse arendamine.
2. Staatus ja juhtimine
Liiga on Eesti Võrkpalli Liidu (EVF) põhikirjalise tegevuse üheks organisatsiooniliseks vormiks, mida oma pädevuse piires juhib Liiga nõukogu. Liiga tegevjuhtimist korraldab EVF stipendiaat-tegevjuht, kelle kohustused määratakse ametijuhendi, Liiga nõukogu ja EVF juhatuse otsustega.
3. Liiga nõukogu koosseis ja tähtaeg
Liiga nõukogu moodustatakse ja selle koosseis kinnitatakse EVF juhatuse otsuse alusel EVF peasekretäri käskkirjaga tähtajatult.
Liiga koosneb kuni üheksast (9) liikmest sealhulgas:
1) üks esindaja (vajadusel ka asendaja) igast Liigas osalevast klubist;
2) EVF peasekretär.
Liiga nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, volituste kestusega üks aasta.
4. Liiga nõukogu pädevus
Liiga nõukogu otsused on EVF juhatusele nõuandva tähendusega.
Eesmärgi täitmiseks on Liiga nõukogu pädevuses:
1) Liiga võistluskalendri koostamine kooskõlas EVF hooaja võistluskalendriga;
2) võistluste korraldamine Liiga võistluskalendri alusel, sh mängustatistika fikseerimise ja eksponeerimise korraldamine;
3) paremate mängijate (mängu, kuu, hooaja, mängustatistika jm arvestuses) väljaselgitamine meediat ja publikut võimalikult haaraval viisil;
4) TV-(otse)ülekannete korraldamine Liiga võrkpallimängudest koostöös EVF juhatuse ja sekretariaadiga;
5) Liigale sponsorite leidmine, sponsorsüsteemi väljaarendamine ja Liiga kaubamärgi turustamine, sellest saadavate ressursside koondamine ja arvestamine;
6) EVF ja Liiga toetajate logode demonstreerimine vastavalt kokkulepetele mänguväljakute ääres (banneritel), TV-ülekannetel, EVF kodulehel www.evf.ee, trükistel, võistlusvarustusel jm
7) EVF juhatusega kooskõlastatult Liiga iga-aastase eelarve koostamine, kasutamine ning selle täitmise järgimine;
8) EVF juhatusele ettepanekute tegemine Liiga tegevuse arendamiseks vajalike stipendiumide määramiseks ning maksmiseks Liiga eelarve vahenditest
9) Liiga tegevuse kindlustamiseks vajalike lepinguprojektide jm dokumentide koostamine ja EVF juhatusele või peasekretärile allakirjutamiseks esitamiseks;
10) Meedia ja võrkpalliavalikkuse operatiivne teavitamine võrkpallimängude tulemustest ja Liiga tegevusest;
11) muu vajalik tegevus Liiga eesmärgi täitmiseks, mis pole vastuolus EVF regulatsioonide ja otsustega.
5. Liiga nõukogu koosolek
Liiga nõukogu koosoleku kutsub vähemalt 5-päevase kirjaliku etteteatamise tähtajaga kokku nõukogu esimees või tema palvel EVF peasekretär. Koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, esimehe äranägemisel või EVF juhatuse või peasekretäri või vähemalt kahe nõukogu liikme kirjalikul (põhjust ära näidates) nõudmisel. Koosoleku kutses näidatakse ära selle toimumise aeg, koht ja päevakord. Koosoleku kutses mittenimetatud küsimusi võib käsitleda üksnes kõigi nõukogu liikmete nõusolekul.

Koosolek on otsustusvõimeline kui selles osaleb üle 50% nõukogu liikmetest.
Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav nõukogu esimehe hääl.

Liiga nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollija määratakse nõukogu liikmete hulgast või tellitakse vastav teenus koostöös EVF sekretariaadiga.
6. Aruandlus
Liiga nõukogu annab oma tegevusest ja eelarve täitmisest aru EVF juhatusele vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.

*****

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: