Noorsportlaste arstliku kontrolli läbimine

Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Võrkpalli Liidu vahel sõlmitud SPORDIALA ARENGU JA KOOSTÖÖ LEPING sätestab sportlaste arstliku kontrolli läbimise nõude Eesti ametlikel võistlustel osalemisel.  Sellest tulenevalt on EVF noorte ametlikel tiitlivõistlustel (EKV, EVF KV, EMV) osalev klubi kohustatud garanteerima kõikide klubi mängijate tervisekontrolli enne 2023/2024 hooaja algust (enne EKV algust) ning vastavalt EVF sekretariaad päringule esitama:

EVF-i noormängija litsentsi taotleva ja litsentsi omava mängija kohta spordiarsti poolt väljastatud kehtiva tervislikku seisundit kajastava dokumendi, mis näitab, et mängija on terve ja läbinud terviseuuringud.  

Alla 6 treeningtunni nädalas treenivad lapsed kuuluvad jälgimisele perearsti poolt tavatervisekontrolli käigus ning tõendi peaks ka väljastama perearst. Juhul kui perearst ei soovi väljastada tõendit, et lastel sportimiseks piiranguid pole, siis tõendab lapsevanem ise oma allkirjaga alaliidu poolt sisse viidud sportimist lubava tõendi vormil (TK-10, vt lisa), et lapse tervislik seisund võimaldab osaleda võrkpalli treeningutel ja võistlustel.

Täpsemat informatsiooni terviseuuringutest on võimalik leida Spordimeditsiini SA kodulehelt, kus kõik vajalik olemas:

http://www.sportmed.ee/

Protseduur:

mängijate registreerimisel EVF elektroonilises andmebaasis tuleb iga mängija kohta sisestada tervisekontrolli sooritamise kuupäev (sellega kinnitab klubi, et tervisekontroll on sooritatud). Tervislikku seisundit kajastavad dokumendid jäävad klubi valdusesse. EVF sekretariaat võib teostada hooaja vältel pistelist kontrolli ning siis tuleb dokumendid esitada vastavalt päringule 24h jooksul.

Mängijad, kes ei ole tervisekontrolli läbinud või kelle tervislikku seisundit on hinnatud mitterahuldavaks, ei oma õigust osaleda EVF ametlikel võistlustel (EMV, EVF KV, EKV). 

U-20, U-18 ja U-16 vanuseklassis arvestatakse treening- ja võistluskoormust vaikimisi 6-8 h/nädalas (so uuringute kompleks A, või meditsiinilisel näidustusel kompleks B), kui klubi ei ole kinnitanud teisiti.

U-14 vanuseklassis arvestatakse treening- ja võistluskoormust vaikimisi all 6 h/nädalas (vorm TK-10), kui klubi ei ole kinnitanud teisiti.

EVF vorm TK-10 (NOORVÕRKPALLURI SPORTIMIST LUBAV TÕEND)

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: