Juhend

 

RAHVALIIGA 2021/ 2022 ÜLDJUHEND

1. EESMÄRK

1.1 Rahvaliiga eesmärgiks on propageerida liikuvat eluviisi, laiendada võrkpalli kandepinda ning pakkuda jõukohast võistlusväljundit algtasemel võrkpalluritele.

2. OSALEMINE
2.1 Rahvaliiga kui Eesti Võrkpalli Liidu (edaspidi EVF) ametlikel võistlustel võivad osaleda kõik harrastusvõrkpallurid vastavalt vabariigi valitsuse kehtestatud piirangutele, kes ei osale hooajal 2021/2022 EVF või mõne muu riigi täiskasvanute meistrivõistlustel, (Eestis meistriliiga ja esiliiga; mujal riikides ka teine, kolmas jne liiga). Välja arvatud noorteklassi kuuluvad mängijad (vt p.2.3) ja Naiste I-Liigas mängivad sportlased* (vt p. 2.3.2).

2.2 Rahvaliigas peetakse eraldi arvestust meeskondadele, naiskondadele ja segavõistkondadele.

2.2.1 Meeskonnad mängivad kolmes tugevusgrupis – I, II ja III

2.2.2 Segavõistkonnad ja naiskonnad mängivad kahes tugevusgrupis – I ja II

2.3 Rahvaliiga I ja II-tugevusgrupis võivad osaleda ka noorteklassi mängijad, kes on registreeritud mõnda täiskasvanute meistriliiga või esiliiga võistkonda. Noorteklassi kuuluvad mängijad, kes on sündinud aastal 2003 või hiljem.

2.3.1 Rahvaliiga segavõistkondade turniiril võivad osaleda ka mängijad, kes on juba üles antud meeste või naiste arvestuses Rahvaliiga turniiril. Rahvaliiga kui Eesti Võrkpalli Liidu (edaspidi EVF) ametlikel võistlustel võivad osaleda kõik harrastusvõrkpallurid, kes ei osale hooajal 2020/2021 EVF või mõne muu riigi täiskasvanute meistrivõistlustel, (meistrivõistlusteks loetakse nii meistri- kui ka kõik madalamad liigad). Välja arvatud noorteklassi kuuluvad mängijad (vt p.2.3) ja Naiste I-Liigas mängivad sportlased.

2.3.2 Rahvaliiga NAISTE I-tugevusgrupis võivad osaleda mängijad, kes on registreeritud Naiste I-liigasse, kuid kes ei osale Naiste meistriliigas, registreerides selleks farmklubi dokumendi (dokumendi saab kirjutades laura@volley.ee). NB! Alates Rahvaliiga playoffidest, tuleb I liigat mängivatel mängijatel valida, kumba võistkonda esindatakse ning mõlema võistluse playoffe mängida ei tohi!

2.4 Rahvaliigasse on lubatud registreerida kuni 16 mängijat võistkonna kohta, kelle seast võib ühel mängul kasutada kuni 12 mängijat. Igal mängijal peab olema võistlustel kaasas isikut tõendav pildiga dokument, mida kohustatakse nõudmisel esitama võistkondade kaptenitele või mängu kohtunikule kohapeal. Mängul osalevad mängijad peavad olema registreeritud antud võistkonda, keda nad esindavad. Võistkondade registreeritud koosseise on võimalik vaadata siit.

2.4.1 Igal II-tugevusgrupi alagrupiturniiri mängul võib kasutada maksimaalselt kahte Rahvaliiga III tugevusgruppi registreeritud duubelvõistkonna mängijat (vt p. 3.6 ).  Mängule üles antud mängijate arv peab jääma 12 piiresse (vt p 2.4). Vastupidine liikumine ei ole lubatud, s.t. põhivõistkonda registreeritud mängijad III tugevusgrupis registreeritud duubelvõistkonda esindada ei tohi.

2.5 Osalemine on omal vastutusel. Rahvaliigas osaleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest. Soovituslik on läbida eelnevalt tervisekontroll ning omada tervisekindlustust.

3. REGISTREERUMINE
3.1 Võistlusteks osavõtuks saab registreeruda kuni  30. septembri 2021 südaööni.
Registreerumine toimub internetikeskkonnas http://maia.volley.ee

3.2 Rahvaliigas osalemise tasu on 10 eurot iga registreeritud mängija kohta. Juhul kui mängija osaleb kahel turniiril, tuleb osavõtumaks tasuda mõlema turniiri eest. Aastal 2021 toimub osalustasu maksmine võistkonnal hooaja lõpus, ehk pärast finaalturniiri toimumist. Kui hooaeg jääb piirangute tõttu pooleli, siis osalustasu eest arve tasumist ei nõuta. 

3.3 Kõigile registreeritud mängijatele väljastatakse automaatselt Rahvaliiga litsents, mille eest eraldi tasu maksma ei pea.

3.4 Gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste võistkondadele, kelle liikmed on nooremad kui 20 a. on osalemine tasuta (NB! kogu võistkond!) Võistkond võib olla koostatud erinevate koolide õpilastest. Tasuta osalemiseks tuleb vastavasisuline teade esitada rahvaliiga@volley.ee meilile, mille järel annulleeritakse registreerimisel automaatselt genereeritud arve.

3.5 Mängijate lisaregistreerimine (1. oktoobrist 2021 kuni playoffide alguseni) on lubatud vaid juhtudel kui:
– mängijate arv võistkonnas ei ületa 16;
– registreeritav mängija ei ole jooksval hooajal mänginud mitte ühegi teise täiskasvanute Eesti meistrivõistlustel või Rahvaliigas osaleva mees- või naiskonna koosseisus.
– Iga täiendavalt lisatud mängija eest tasutakse 20 eurot registreerimistasu.

3.6 Rahvaliiga meeste II tugevusgrupis või naiste I tugevusgrupis osaleval võistkonnal (põhivõistkond) on võimalus registreerida madalamasse tugevusgruppi nn. duubelvõistkond, mis peab kandma sama nime, mis põhivõistkond ning lisades numbri ‘2’ (või ‘II’).

3.7 Rahvaliigasse registreerimisel on kohustuslik märkida ära võistkonna kodusaali asukoht asula täpsusega.

4. SÜSTEEM
4.1 Rahvaliigas peetakse eraldi arvestust meeskondadele, naiskondadele ja segavõistkondadele.

4.1.1 Meeskonnad mängivad kolmes tugevusgrupis – I, II ja III

4.1.2 Segavõistkonnad ja naiskonnad mängivad kahes tugevusgrupis – I ja II

4.2 I-tugevusgrupi I etapil toimuvad regionaalsed turniirid ajavahemikul 06. oktoober 2021 – u 1. märts 2022. Täpne ajakava ning süsteem selguvad peale osalejate registreerumist. Kõik mängud mängitakse rahvusvaheliste saalivõrkpalli määruste järgi süsteemis parem viiest geimist.

4.3 II-tugevusgrupi I etapil toimuvad regionaalsed turniirid ajavahemikul 06. oktoober 2021 – u 1. märts 2022. Täpne ajakava ning süsteem selguvad peale osalejate registreerumist. Kõik mängud mängitakse rahvusvaheliste saalivõrkpalli määruste järgi süsteemis parem viiest geimist.

4.4 III-tugevusgrupi I etapil toimuvad regionaalsed turniirid ajavahemikul 06. oktoober 2021 – u 1. märts 2022. Täpne ajakava ning süsteem selguvad peale osalejate registreerumist. Kõik mängud mängitakse rahvusvaheliste saalivõrkpalli määruste järgi süsteemis parem viiest geimist.

4.5.1 Rahvaliiga finaalturniir kõikidele tugevusgruppidele toimub 15-16. aprill 2022 Kääriku Spordikeskuses. 15. aprill mängivad naiste ja meeste II tugevusgrupp,  meeste III ning sega I tugevusgrupp. 16. aprill mängivad naiste ja meeste I tugevusgrupp ja sega II tugevusgrupp.

4.6 Kõikide tugevusgruppide regioonide koosseisud, finaalturniirile pääsemise kriteeriumid, ajagraafikud jms määratakse pärast võistkondade registreerumist.

4.7 Juhul kui mõnda tugevusgruppi registreerub alla 10 võistkonna, siis on korraldajatel õigus liita omavahel mitu tugevusgruppi, ning viia läbi ühine turniir.

4.8 Punkte alagrupis jagatakse “Itaalia” süsteemis. Mängutulemus seisuga 3:0 või 3:1 annab võitjale 3 punkti, kaotajale 0 punkti. Tulemus seisuga 3:2 annab võitjale 2 punkti ja kaotajale 1 punkti. Kahe loobumisega kõrvaldatakse võistkond võistlustelt ning kõik tema poolt mängitud ja mängimata mängud arvestatakse ümber 0:3 kaotuseks*.(* Keerulise Covidiga seotud perioodi tõttu seda punkti sellel hooajal ei rakendata!)  Punktide võrdsuse korral otsustab paremusjärjestuse võitude arv, ning seejärel geimide suhe. Nende näitajate võrdsuse puhul võrreldakse üldiste geimipunktide suhet, seejärel omavaheliste mängude geimipunktide suhet. Kui kahel või enamal esimesest etapist edasipääsu taotleval võistkonnal on ka need näitajad võrdsed, siis mängitakse täiendav(ad) lisamäng(ud). Kodusaalis mängiv võistkond selgitatakse loosi teel.

4.9 Mänguaegade määramisel palume arvesse võtta tavapärase tööpäeva pikkust ning transpordile kuluvat aega. Tööpäevadel lõunasel ajal mängimine on lubatud ainult juhul, kui mõlemad võistkonnad selle kinnitavad.

5. SEGAVÕISTKONDADELE MÕELDUD VÕISTLUSTE REEGLID.

5.0 Segavõistkondade turniiril (I-tugevusgrupis) võivad osaleda lõpuni välja naiste I-liiga mängijad, kuid mitte meeste I-liiga mängijad. Segavõistkondade turniiril (II- tugevusgrupis) ei tohi osaleda I-liigas üles antud mängijad.

5.1 Segavõistkonnas peab korraga väljakul viibima 3 meest + 3 naist (vajadusel võib naisi olla platsil rohkem, kuid vähemalt 1 mees alati).

5.2 Kõik mängud mängitakse rahvusvaheliste võrkpalli võistlusmääruste järgi. Võrgu kõrgus on 243 cm.

5.3 Erandid reeglites:

– naismängija ükskõik millisel reeglitepärasel viisil vastase väljakupoolele suunatud palli ei tohi meesmängija ühe puutega tagasi suunata (st rünnata) hetkel kui pall asub veel tema ründealas ja kõrgemal võrgu ülemisest äärest- naismängija üks kõik millisel reeglitepärasel viisil vastase väljakupoolele suunatud sooritusele ei tohi meesmängija teha sulustamise katset (st hüpata blokki selliselt, et meesmängija mistahes kehaosa ulatub naismängija rünnaku hetkel üle võrgu ülemise lindi), ega sooritada sulustamist (st puutuda blokitegevuse käigus palli, sõltumata sellest millisele väljakupoolele pall pärast puudet jääb).

– vahetusi tohib teha ainult mees-mehe ja naine-naise vastu;
– hüppelt serv ei ole lubatud. Kaasaarvatud hüppelt planeeriv serv;

6. KOHTUNIKUD

6.1 Mängu esimese kohtuniku ja sekretäri kindlustab (ja vajadusel tasustab) mängule koduvõistkond. I – tugevusgrupi mängudel peab esimene kohtunik omama vähemalt EVF poolt välja antud C-litsentsi. II ja III-tugevusgrupi mängudel peab esimene kohtunik omama vähemalt EVF poolt välja antud D-litsentsi.

6.2 Teise kohtuniku kindlustab (ja vajadusel tasustab) külalisvõistkond. II ning III tugevusgrupi I etapil ei ole teise kohtuniku kasutamine kohustuslik.

6.3 Mängu alustamisega tunnustavad mõlemad võistkonnad automaatselt antud mängu kohtuniku(e) pädevust.

6.4 Kohtuniku puudumise korral on vastutav võistkond kohustatud maksma EVF-ile rahatrahvi 35 €. Trahvi tegemise aluseks on teise võistkonna poolt, hiljemalt kolm päeva pärast mängu toimumist, EVF-ile saadetud kirjalik avaldus. Trahvi mittetasumise korral on EVF-il õigus võistkonna osalemine Rahvaliigas peatada.

7. ÜLDEESKIRJAD

7.1 Võistluste korraldamise eest vastutab EVF koostöös maakondlike spordiliitudega ja turniire läbiviivate spordiklubidega (võistkondadega). Kulutused, mis on seotud võistlejate võistlustele transpordi, toitlustamise ja majutusega kannavad võistlejaid lähetavad organisatsioonid või võistlejad ise.

7.2 Iga toimunud mängu tulemuse, peab koduvõistkond üles panema volley.ee kodulehel vastavasse google dokumenti.

7.3 Juhul, kui võistkonnad ei suuda omavahelise kohtumise aega ja kohta tähtajaks kokku leppida, läheb mõlemale võistkonnale kirja loobumiskaotus, või annab omapoolse hinnangu olukorrale EVF.

7.4 Juhul, kui võistkonnad lepivad omavahel kokku mängu pidamise hilisemal ajal kui Rahvaliiga korraldajate poolt koostatud ajakava ette näeb, siis on nad kohustatud sellest informeerima Rahvaliiga korraldajaid mitte hiljem kui tööpäeval enne esialgset ajakavas ettenähtud kuupäeva (e-postil: rahvaliiga@volley.ee või SMS-il: 52 31 971).

7.5 Rahvaliiga ametlik pall on Mikasa MVA 200, omavahelisel kokkuleppel võivad võistkonnad mängida ka mõne muu palliga.

7.6 Keset hooaega turniirist loobumise korral on ettenähtud rahatrahv. Rahatrahvi suurus on võistkonnas ülesantud mängijate arv x litsentsitasu. Kui turniirist loobub noortevõistkond, kelle osalemine on üldjuhul tasuta, siis on rahatrahvi määramise kord sama (mängijate arv x litsentsitasu). Kui turniirist loobub võistkond, kellel ei ole mängijaid üles antud on trahvi suuruseks maksimaalne mängijate arv (16) x litsentsitasu, ehk 160 eurot.

7.7 Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendatakse EVF Sekretariaadi poolt.

8. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Võimalikud protestid mängude läbiviimise ja tulemuste kohta tuleb esitada kolme päeva jooksul pärast võistluste (mängu) lõppu kirjalikult EVF Sporditehnilise Toimkonna aadressil (evf@evf.ee). Protesti esitamise korral tuleb tasuda protestilõiv 35 € (kolmkümmend viis eurot). EVF arveldusarvele Swedbank a/a EE072200221002100266. Protesti rahuldamata jätmise puhul protestilõivu ei tagastata.

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: