Toimub võrkpallitreenerite täiendkoolitus

EKR3 erialase tasemekoolituse raames toimub võrkpallitreenerite täiendkoolitus 31.10; 01.11 ja 8.11.2020.

Koht: Tallinn, Räägu 49. TLÜ õppehoone.

Ühe loengu 1,5 tundi maksumus 20 Eur-i.  Tasuta parkimise võimalus.

Täiendav info: Raini Stamm raini@tlu.ee

LAUPÄEV 31.10.2020

11.00 – 12.30 Loeng, ruum nr. 215;

LEKTOR: Kirsti Pedak

Teema: Võrkpallurite tüüpilisemad vigastused. Kuidas ja milliseid harjutusi kasutades on võimalik neid ennetada? Funktsionaalsed testid ja nende kasutamisvõimalused.

12.30 – 12.45 vaheaeg

12.45 – 14.15 Loeng, ruum nr. 215;

LEKTOR: Erko Varblane

Teema:  Kohtunike ja treenerite õigused ja kohustused võistlusmängus. Võrkpalli määrused ja nende tõlgendamine.

14.15 – 15.00 Lõuna

15.00 – 16.30 Praktiline tund, saalis (spordiriided)

LEKTOR: Karl Stamm

Teema: Ülalt ja altsöödu õpetamine algajatele. Individuaalne lähenemine.

16.30 – 18.00 Praktiline tund, saalis (spordiriided)

LEKTOR: Karl Stamm

Teema: Ülalt ja altsöödu õpetamine edasijõudnutele. Grupiharjutused.

18.00 – 19.30 Praktiline tund , saalis (spordiriided)

LEKTOR: Asko Esna

Teema: Palling ja pallingu vastuvõtt algajatele ja edasijõudnutele.

PÜHAPÄEV  01.11.2020

10.00 – 11.30 Praktiline saalis (spordiriided)

LEKTOR:  Romet Priimägi

Teema: Ründelöögi õpetamine. Hoojooks, käte ja jalgade töö hoojooksul, seisva palli ründamine, rünnak kõrgelt tõstelt.

11.30 – 13.00 Praktiline saalis (spordiriided)

LEKTOR: PhD Raini Stamm

Teema: Mäng kui meetod õpilaste treenimisel. Liikumismängud võistkonnatunde loomiseks ning võrkpalli tehnikaelementide täiustamiseks.

13.00 – 14.00 Lõuna

14.00 – 15.30 Loeng ruum nr 215

LEKTOR: PhD Meelis Stamm

Teema: Mängude üleskirjutamise võimalused. Eestis kasutatud ülesmärkimissüsteemid, tulemuste lahtiseletamine ja kasutamisvõimalused.

15.30 – 17.00 Praktiline saalis (spordiriided)

LEKTOR: Peeter Vahtra

Teema: Võrkpalli mängutaktika. Mängijate jagunemine vastavalt rollile väljakul.Taktikalised kohavahetused.

17.00 – 18.30 Praktiline saalis (spordiriided)

LEKTOR: Peeter Vahtra

Teema: Kuidas treenida võistkonda võistluseelselt mänguks. Harjutused kuuikutele.

PÜHAPÄEV 08.11. 2020

10.00 – 11.30 Praktiline saalis (spordiriided)

LEKTOR : Marko Mett

Teema: Sulustamine, Individuaalne tehnika, liikumine sulustamisel, üksik sulustamine ja grupi sulustamine. Harjutusvara.

11.30 – 13.00 Praktiline saalis (spordiriided)

LEKTOR : Marko Mett

Teema: Kaitsemäng. Harjutused kaitsemängu täiustamiseks. Võistkondlik kaitsetegevus, julgestamine, bloki ja kaitsemängu koostöö.

Raini Stamm

raini.stamm@tlu.ee

tel. 5296112

http://www.tlu.ee/treener

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: