Töögrupp arutas noortetöö tuleviku arengusuundi

Eesti Võrkpalli Liidu poolt kokku kutsutud esmane töögrupp kaardistas koostöös Audentese spordipsühholoogia konsultandi Kristel Kiensiga Eesti noortevõrkpalli lähituleviku arengusuundi, ühise lähenemise arendamist ning analüüsisi ala murekohti.

Konstruktiivsel arutelul osalesid ka Tallinna Selveri peatreener Rainer Vassiljev, noortekoonise juhendaja Rando Ringmets, Eesti naiste rahvuskoondise mänedžer Mihkel Sagar, Tallinna Ülikooli naiskonna loots Sten Esna, Kiili noortetreener Marit Laidroo ning EVF-i noortetöö arendusjuht Rando Soome.

Terve päeva väldanud ajurünnak oli hea avasamm kaardistamaks sportlaskarjääri arendamise mõjutegureid ja arengukohti. Samuti planeeriti, millised konkreetseid samme võiks EVF tulevikus ala arendamiseks astuda.

Kohtumisel kaardistastati muuhulgas seda, kuidas kogu võrkpalliperet ühendavat koostööd parandada, mismoodi noori võrkpallureid nende karjääri arendamisel toetada ning kuidas treenerite omavahelist koostööd tõhustada. Juttu oli ka juhendajate teadlikkuse arendamisest.

EVFi noortetööarendusjuhi Rando Soome hinnangul oleks kogu Eesti võrkpallisüsteemile oluliseks sammuks ühise ja selge juhendi väljatöötamine. „Hetkel on Eesti treenerite lähenemisnurgad noorte arendamisele üsnagi erinevad. Tahame jõuda olukorrani, kus kõik alates noortetreeneritest kuni rahvuskoondise juhendajateni järgiksid treeningprotsessis sama loogikat ja  põhimõtteid,“ sõnas Soome.

Noortetreener Sten Esna rõõmustas, et töögrupi kokkusaamine oli vajalikuks avasammuks Eesti võrkpalliperele selgete ühiste eesmärkide ning väärtuste loomisel.

Esnaga nõustus ka pikka aega rahvuskoondistega töötanud kogenud juhendaja Rainer Vassiljev: „Oluline on mõtestatult sõnastada ühise lähenemise põhimõtted, mis läheksid ka praktikasse,“ leidis Selveri peatreener, tuues huvitavaid paralleele ning näpunäiteid oma isiklikest kogemustest Poolas ning Šveitsis töötades.

Valmivat kollektiivset lähenemist, väärtuste süsteemi ning arengueesmärke on kindlasti plaanis tutvustada ka laiemale võrkpalliavalikkusele.

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: