EVF koolitused

AVATUD ON REGISTREERIMINE  VÕRKPALLITREENERI III taseme KOOLITUSELE TALLINNA ÜLIKOOLIS

Eesti Võrkpalli Liit koostöös Tallinna Ülikooliga annavad teada, et algab registreerimine võrkpallitreeneri III taseme erialasele ettevalmistusele. Koolitusel saavad õppetöö raames osaleda Tallinna Ülikooli  üliõpilased ja ka kõik teised väljastpoolt ülikooli soovijad.

Võrkpallitreeneri III taseme erialaline ettevalmistus

Toimumise kuupäevad:
laupäev 25. septembril    kell 11:00-19:30
laupäev 02. oktoobril      kell 11:00-19:30
pühapäev 03. oktoobril kell 10:00-18:30

Koht: Räägu 49 Tallinn, võimla
Kursuse hind:  180€

NB! Arve saadetakse osaleja e-postile koolitusele eelneval nädalal, peale registreerimistähtaja lõppu. Registreerimisel on oluline märkida õiged arve maksja andmed.

Kaasa võtta: sportlik riietus ja jalanõud
Registreerimise tähtaeg: 17. september 2021
NB! Kursus AVATAKSE, kui osalejaid on vähemalt 12
Koolitus toimub Tallinna Ülikoolis antud õppeaine raames:
LTC0129/5 III taseme erialane koolitus

Koolitusega seonduvatele küsimustele vastab:
Raini Stamm
raini.stamm@tlu.ee
tel. 5296112
Kursuse info TLÜ kodulehel ja registreerimine

https://www.tlu.ee/treener#treenerite-tasemekoolitus

 

LAUPÄEV 25.09.2021

11.00 – 12.30 Praktiline tund saalis

LEKTOR: Karl Stamm

Teema: Ülaltsööt võrkpallis. Tehnika õpetus algajatele ja harjutused ülaltsöödu täiustamiseks.

12.30 – 14.00 Praktiline tund saalis

LEKTOR: Karl Stamm

Teema: Altsööt võrkpallis. Tehnika õpetus algajatele ja harjutused altsöödu täiustamiseks.

14.00 – 15.00 Lõuna

15.00 – 16.30 Loeng ruumis 215

LEKTOR: Kirsti Pedak

Teema: Võrkpallurite tüüpilisemad vigastused. Kuidas ja milliseid harjutusi kasutades on võimalik neid ennetada? Funktsionaalsed testid ja nende kasutamisvõimalused.

16.30 – 18.00 Praktiline tund, saalis (spordiriided)

LEKTOR: Asko Esna

Teema: Eest -alt palling ja ülaltpalling algõpetus ning pallingu vastuvõtt. Harjutusvara pallingu ning vastuvõtu täiustamiseks.

18.00 – 19.30 Praktiline tund , saalis (spordiriided)

LEKTOR:  Sylvia Tammerik

Teema . Ründelöögi õpetamine. Hoojooks, käte ja jalgade töö hoojooksul, seisva palli ründamine, rünnak kõrgelt tõstelt.

 

LAUPÄEV 2.10.2021.

11.00 – 12.30 Praktiline saalis (spordiriided)

LEKTOR:  Rando Ringmets

Teema . Kaitsemängu õpetamine. Keha käte asendid kaitsemängus. Kaitsemängu kohad väljakul.

12.30 . 14.00 Praktiline saalis (spordiriided)

LEKTOR: Rando Ringmets

Teema: Sulustamine. Sulustamise tehnika. Harjutused ühe ja kaheblokiga. Bloki julgestamine.

14.00 – 15.00 Lõuna

15.00 – 16.30 Praktiline saalis

LEKTOR: Marko Vantsi

Teema:  Võrkpalli mängutaktika. Mängijate jagunemine vastavalt rollidele väljakul. Taktikalised kohavahetused.

16.30 – 18.00 Praktiline saalis, vajadusel ruum nr. 215

LEKTOR: Risto Jamnes

Teema: Teipimine ja Kinesioteipimine. Praktiline õpetus

18.00 – 19.30 Praktiline saalis (spordiriided)

LEKTOR: Risto Jamnes

Teema: Üldkehalised harjutused võrkpalluritele. Et ennetada tulevikus antud spordialal tekkivaid kroonilisi vigastusi. Praktiline tähtsamate harjutuste läbi tegemine.

 

PÜHAPÄEV 03.10.2021

10.00 – 11.30 Praktiline saalis (spordiriided)

LEKTOR : Keiu Silm

Teema: Bloki ja kaitsemängu koostöö. Julgestamine nii enda võistkonna rünnaku puhul kui ka vastasvõistkonna rünnaku puhul. Kui kaheblokk või rünnak on tsoonides 2,  3 ja  4. Harjutused.

11.30 – 13.00 Praktiline saalis (spordiriided)

LEKTOR : Keiu Silm

Teema: Kuidas treenida võistkonda võistluseelselt mänguks. Harjutused kuuikutele.

13.00 – 14.00 Lõuna

14.00 – 15.30 Loeng ruum nr. 215

LEKTOR: PhD Meelis Stamm

Teema: Mängude üleskirjutamise võimalused. Eestis kasutatud ülesmärkimissüsteemid, tulemuste lahtiseletamine ja kasutamisvõimalused.

15.30 – 17.00 Loeng ruum nr. 215

LEKTOR: Erko Varblane

Teema:  Kohtunike ja treenerite õigused ja kohustused võistlusmängus. Võrkpalli määrused ja nende tõlgendamine.

17.00  – 18.30 EKSAM arvutiklassis ruum nr. 307

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: