EVF koolitused

TÄIENDKOOLITUSE võimalus võrkpalli treeneritele:
EKR3 ERIALASE TASEMEKOOLITUSE RAAMES 31.10; 01.11; 8.11.2020

Koht: Tallinn, Räägu 49. TLÜ õppehoone.
Ühe loengu 1,5 tundi maksumus 20 Eur-i. Tasuta parkimise võimalus.
Täiendav info: Raini Stamm raini@tlu.ee

LAUPÄEV 31.10.2020
11.00 – 12.30 Loeng, ruum nr. 215;
LEKTOR: Kirsti Pedak
Teema: Võrkpallurite tüüpilisemad vigastused. Kuidas ja milliseid harjutusi kasutades on võimalik neid ennetada? Funktsionaalsed testid ja nende kasutamisvõimalused.
12.30 – 12.45 vaheaeg
12.45 – 14.15 Loeng, ruum nr. 215;
LEKTOR: Erko Varblane
Teema: Kohtunike ja treenerite õigused ja kohustused võistlusmängus. Võrkpalli määrused ja nende tõlgendamine.
14.15 – 15.00 Lõuna
15.00 – 16.30 Praktiline tund, saalis (spordiriided)
LEKTOR: Karl Stamm
Teema: Ülalt ja altsöödu õpetamine algajatele. Individuaalne lähenemine.
16.30 – 18.00 Praktiline tund, saalis (spordiriided)
LEKTOR: Karl Stamm
Teema: Ülalt ja altsöödu õpetamine edasijõudnutele. Grupiharjutused.
18.00 – 19.30 Praktiline tund , saalis (spordiriided)
LEKTOR: Asko Esna
Teema: Palling ja pallingu vastuvõtt algajatele ja edasijõudnutele.

PÜHAPÄEV 01.11.2020
10.00 – 11.30 Praktiline saalis (spordiriided)
LEKTOR: Romet Priimägi
Teema . Ründelöögi õpetamine. Hoojooks, käte ja jalgade töö hoojooksul, seisva palli ründamine, rünnak kõrgelt tõstelt.
11.30 – 13.00 Praktiline saalis (spordiriided)
LEKTOR: PhD Raini Stamm
Teema: Mäng kui meetod õpilaste treenimisel. Liikumismängud võistkonnatunde loomiseks ning võrkpalli tehnikaelementide täiustamiseks.
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Loeng ruum nr 215
LEKTOR: PhD Meelis Stamm
Teema: Mängude üleskirjutamise võimalused. Eestis kasutatud ülesmärkimissüsteemid, tulemuste lahtiseletamine ja kasutamisvõimalused.
15.30 – 17.00 Praktiline saalis (spordiriided)
LEKTOR:Peeter Vahtra
Teema: Võrkpalli mängutaktika. Mängijate jagunemine vastavalt rollile väljakul.Taktikalised kohavahetused.
17.00 – 18.30 Praktiline saalis (spordiriided)
LEKTOR: Peeter Vahtra
Teema: Kuidas treenida võistkonda võistluseelselt mänguks. Harjutused kuuikutele.

PÜHAPÄEV 08.11. 2020
10.00 – 11.30 Praktiline saalis (spordiriided)
LEKTOR : Marko Mett
Teema: Sulustamine, Individuaalne tehnika, liikumine sulustamisel, üksik sulustamine ja grupi sulustamine. Harjutusvara.

11.30 – 13.00 Praktiline saalis (spordiriided)
LEKTOR : Marko Mett
Teema: Kaitsemäng. Harjutused kaitsemängu täiustamiseks. Võistkondlik kaitsetegevus, julgestamine, bloki ja kaitsemängu koostöö.

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: