EVF koolitused

NB! REGISTREERIMISTÄHTAEGA ON PIKENDATUD KUNI  12 JUULINI.

ESIMENE RANNAVÕRKPALLI EKR3 TREENERIKUTSE TASEMEKOOLITUS TOIMUB 7 ja 8 august Tallinnas  ja 14, 15 aug Paides. 

Eesti Võrkpalli Liit korraldab järgmistel aegadel

7 aug.2021 Terasbeach kell  10.30 – 18.00 praktilised loengud

8 aug. 2021 Terasbeach kell 9.00 – 16.30 praktilised loengud

14 aug. 2021 Eesti MV rannavõrkpalli mängude vaatamine ja mänguanalüüsi kirjutamine

15 aug. 2021 Kokkuvõtete tegemine ja EKSAM  kell 11.00

Koolitajateks Indrek Verro, Dmitri Korotkov, Karl Stamm, Kadi Kullerkann , Nils Rühka.

Koolitustunde  kokku  30 tundi.

Koolitus sisaldab rannavõrkpalli tehnikaelementide algõpetust,  rannavõrkpalli jaoks üldkehalise ettevalmistuse harjutusvara  ning  psühholoogilisi ja didaktika alaseid teadmisi.

REGISTREERIMINE KUNI 12 juulini 2021, aadressil raini@tlu.ee ja evf@evf.ee

Koolituse maksumus 100  Eur, mis tuleb kanda Eesti Võrkpalliliidu arveldusarvele 26 juuliks 2021.

Koolitus avatakse kui on vähemalt 12 rannavõrkpalli tasemekoolituse EKR3 soovijat.

 

VÕRKPALLI TREENERID KES SOOVIVAD ANTUD KOOLITUSE RAAMES SAADA TÄIENDKOOLITUSE TUNDE SAAVAD OSALEDA 7 või 8 augustil TERASBEACHIL, NEILE ON ÜHE PÄEVA MAKSUMUS 60 EUR. ÜHE PÄEVA OSALEMISE EEST SAAB 10 TÄIENDKOOLITUSTUNDI. VAJALIK EELREGISTREERIMINE 12 juulini raini@tlu.ee ja evf@evf.ee

 

Eesti Võrkpalli Liidu panga rekvisiidid

Arvelduskonto nr: EE072200221002100266

Address: Liivalaia 8, 15040 TALLINN

Swedbank, kood 767

S.W.I.F.T. kood: HABA EE2X

IBAN kood: EE072200221002100266

 

RANNAVÕRKPALLI EKR3 TASEMEKOOLITUSE PROGRAMM 7, 8 aug ja 14, 15 aug 2021a.

 

7.aug.2021 TERASBEACH, Tallinn

10.30 – 12.00 Rannavõrkpalli reeglid, liikumine liival, arvestamine päikse ja tuulega. Harjutused

liikumise õpetamiseks liival. LEKTOR: Nils Rühka

12.00  –  13.30 Pallingu tehnika õpetus algajatele – eest alt palling. Ülaltpalling edasijõudnutele.

Harjutused eri liiki pallingute täiustamiseks. LEKTOR: Nils Rühka

13.30 – 15.00  Altsöödu õpetamine algajatele. Altsöödu tehnika. Harjutused altsöödu täiustamiseks.

LEKTOR: Karl Stamm

15.00 – 16.30  Pallingu vastuvõtt. Pallingu vastuvõtu tehnika ja taktika. Harjutused pallingu vastuvõtu

täiustamiseks. LEKTOR: Dmitri Korotkov

16.30 -18.00    Mentaalne ettevalmistus mänguks. Kuidas psühholoogiliselt hakkama saada iseenda

ebaõnnestumistega ja kuidas aidata võistkonnakaaslast tema ebaõnnestumise puhul?

Juhul kui mäng laabub, kuidas hoida ennast edulainel? LEKTOR: Indrek Verro

 

8.aug.2021 TERASBEACH, Tallinn

9.00 – 10.30   Ülaltsöödu tehnika rannavõrkpallis.  Tõste ülaltsööduga.

Harjutused ülaltsöödu arendamiseks. Milliseid tõsteid kasutada rannas ja kuna –

kõrgeid , kiireid, ette või taha, nurkadesse või enda lähedale? LEKTOR: Kadi Kullerkann

10.30 – 12.00 Ründelöök. Ründelöögi õpetamise tehnika. Pettelöök. Harjutused ründelöögi

täiustamiseks. LEKTOR: Karl Stamm

12.00 -13.30  Sulustamine. Sulustamise tehnika ja taktika. Ajastamine. Harjutused sulustamise

õpetamiseks. LEKTOR: Nils Rühka

13.30 – 15.00 Kaitsemäng platsil. Tehnika ja kukkumine. Kohavalik. Kaitsemängus vastase lugemine

ja koostöö sulustajaga.  Harjutused kaitsemängu täiustamiseks. LEKTOR: Dmitri

Korotkov

15.00 – 16.30 Kehaline ettevalmistus rannavõrkpallis. Kiiruse, jõu, hüppevõime arendamine noortel.

Kuidas? Kui palju? Kuna? LEKTOR: Indrek Verro

 

14.aug.2021

10.00 – 13.00 Mängude vaatlus Paides.  Vaadelda kahte rannavõrkpalli mängu Eesti meistrivõistlustel

Üks naiste mäng ja üks meeste mäng. (Vabalt valitud mängud.)

15.00  – 18.00  Koostada pärast mänge mänguanalüüsid kummagi mängu kohta mängu kaotaja

võistkonna seisukohast lähtuvalt. (Kumbki analüüs umbes 1 lk.pikkune.) Saata

analüüsid hiljemalt kella 20.00 meilile raini@tlu.ee

Abistavad küsimused mänguanalüüside koostamiseks. Miks kaotus tuli? Kus toimus murdepunkt, milliselt seisult? Kas oleks saanud seda vältida? Millist rünnakut enam kasutati? Kas rohkem jõulööke või pettelööke, millistesse tsoonidesse? Milline oli pallingu taktika. Kellele serviti, kas see õigustas ennast? Kuidas kaitses mängiti? Kas õnnestus oma side out enamjaolt ära lüüa. Kas kaitses tuli palle üles? Palju blokipunkte saadi? Kas oleks olnud võimalik mäng enda kasuks kallutada? Milles näed mängijate arenguruumi. Kõik täiendavad enda arusaamad ja mõtted on väga oodatud.

 

 15. aug. 2021 Paides Eesti MV

11.00  – 12.30   Kokkuvõtete tegemine ja  EKSAM

 

KOKKU 30 TUNDI

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: