M70+ EMV 2021 info

Juhend

1. Eesmärk

Selgitada välja M70+ vanuseklassis Eesti 2021.a. meistrid võrkpallis, populariseerida kehalist tegevust ja võrkpalli mängimist spordiveteranide hulgas, säilitada tervist.

2. Aeg ja koht

09. oktoober 2021.a., kell 11.00, Harjumaal; Ruila Põhikooli spordihoones.

3. Osavõtjad

Võistlusest võivad osa võtta mängijad, kes on sündinud 1951.a. ja varem. Kaks mängijat võivad meeskonnas olla kuni kaks aastat nooremad, sündinud 1952.a. või 1953.a. Osavõtjatel peab vajadusel esitamiseks olema isikut tõendav dokument. Iga osaleja vastutab oma tervisliku seisundi eest.

Võistkonna suurus on kuni kaheksa mängijat.

4. Võistluse süsteem

Võistlus viiakse läbi turniiri süsteemis. Mängitakse kaks geimi, lõpp kahepunktise vahega. Iga võidetud geim annab ühe punkti. Kui kahel võistkonnal on võrdselt punkte, loeb omavahelise mängu paremus. Võrdsete punktide korral, otsustab kogu turniiri punktide suhe. Geimi punktide arv sõltub osavõtvate võistkondade arvust.

5. Registreerimine

Osavõtust palume võistkondade esindajatel teatada hiljemalt 05. oktoobril 2021.a.

6. Autasustamine

I – III kohale tulnud võistkondade liikmeid autasustatakse medalite ja diplomitega.

7. Majandamine

Võistkonna osavõtumaks on 40.00 EUR, mis tasutakse enne võistluse algust kohapeal sularahas. Sellest kaetakse võistluspaiga rendi ja kohtunike kulud.

8. Muud

Kõik juhendis kajastamata küsimused lahendatakse võistkondade esindajate koosolekul. Võistlused toimuvad rahvusvaheliste võistlusmääruste järgi.

Võrgu kõrgus – 235 cm.

NB! Võistlusel kätlemist ei toimu. Soovituslik kanda siseruumis maski, mille võib mängu ajaks ära võtta. Kõik osalejad peavad esitama COVID tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse tulemuse kohta.

 

Võistluste korraldaja: Keila VK.

Kontakt: Sulev Jaanus, tel. 50 87 310; e-mail: sulevjaanus@hot.ee.

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: