Toimub stipendiumikonkurss tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2022/23. õppeaasta sügissemestril

EOK ja Kultuuriministeerium kuulutavad välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2022/23. õppeaasta sügissemestril.

Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik peab vastama järgmistele tingimustele:

• on tegevsportlane, kes on kuulunud Eesti täiskasvanute koondisesse vähemalt 3 aasta jooksul või

• on tippspordist loobunud isik, kes on kuulunud Eesti täiskasvanute koondisesse vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul

• järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noortele

• ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid

Stipendium eraldatakse koostöös Kultuuriministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes:

• avalik-õiguslikus ülikoolis

• eraülikoolis akrediteeritud õppekava alusel

• riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis

• erarakenduskõrgkoolis akrediteeritud õppekava alusel

• riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses

• Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või munitsipaalkutseõppeasutuses

• või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes

Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot.

Konkursil osalemiseks tuleb täita elektrooniline taotlus ning lisada ülikooli tõend hiljemalt 23. septembriks 2022. Taotlus on leitav siin: https://forms.gle/6DwN6D4nSAF1Wtdy7

Stipendiumi saajate isikuandmeid (nimi, kõrgkooli nimetus ja eriala) avalikustatakse EOK haridusstipendiumiga seotud pressiteadetes, EOK kodulehel ja sotsiaalmeedias.

Lisainfo: Jaanika Eilat, 53 858 353, jaanika@eok.ee <mailto:jaanika@eok.ee>

Eesti võrkpalli toetavad:
Peatoetaja: